وضعيت عضو
 پس از اتصال به سيستم امانت، مي توانيد  از وضعيت خود در اين سيستم آگاه شويد. وضعيت يک عضو در سيستم امانت شامل موارد متعددي است که در پنجره "وضعيت عضو" به شکل زير نشان داده مي شود:

 

  در اين پنجره علاوه بر اطلاعات شخصي و اماني عضو، امکانات ديگري نيز موجود است که جزئيات کامل اين موارد به شرح زير مي باشد:

 

 نام مرکز: در اين قسمت نام سيستم اطلاعاتي که به آن متصل شده ايد ديده مي شود.  همانطور که قبلا" هم گفته شد، نام سيستم اطلاعاتي معمولا" همان نام کتابخانه يا مرکز اطلاع رساني است. از آنجايي که ممکن است عضو چند مرکز باشيد لذا نام کتابخانه يا مرکز در اينجا اهميت پيدا مي کند.

مشخصات ثابت عضو

 اطلاعات شخصي و پرسنلي عضو شامل موارد زير است:

 • نام عضو: نام و نام خانوادگي عضو متصل به سيستم امانت در اين قسمت ديده مي شود.
 • دسته بندي کلي عضو: در اين قسمت مشخص مي شود که عضو آيا يک عضو حقيقي درون سازماني، يا عضو حقيقي برون سازماني يا اينکه يک شخص حقوقي است.
 • شماره عضويت و کد ميله اي عضو: اطلاعات مربوط به شماره و کدميله اي عضو در اين جا نمايش داده شده است.
 • محدوده عضويت: تاريخ شروع عضويت و تاريخ خاتمه عضويت در اين جا نشان داده مي شود.
 • نوع فعاليت: در اين قسمت نوع عضو از نظر فعاليت شغلي (کارمند، دانشجو، ...) ديده مي شود.
 • رشته تحصيلي: يکي ديگر از مشخصه هاي عضو بخصوص در دانشگاهها مي تواند رشته تحصيلي باشد که در اين قسمت ديده مي شود.
 • اداره: محل کار عضو در اين جا ديده مي شود.
 • نوع خدمات: انواع سرويسهاي امانت  که عضو مي تواند استفاده کند در اين جا نشان داده مي شود. خدماتي از قبيل امانت، مطالعه در محل، رزرو و ....

 مشخصات قابل تغيير عضو

 دو مورد از مشخصات عضو را مي توانيد در لحظه تغيير دهيد:

 • کلمه عبور: عضو مي تواند در هر زمان کلمه عبور خود را تغيير دهد تا احيانا" اشخاص ديگر نتوانند به نام او درخواست امانت و رزرو داشته باشند. براي اين کار کافي است کليد  را فشار دهيد و کلمه عبور جديد را در پنجره باز شده وارد و تصويب کنيد.
 • نشاني: آدرس پستي عضو در اين قسمت ديده مي شود. از آنجايي که نشاني معمولا" تغيير مي کند امکان تغيير نشاني به عضو داده شده و لذا  عضو  هر زماني که بخواهد مي تواند با فشار دادن کليد ، آدرس خود در سيستم امانت را تغيير دهد.
 • پست الکترونيک: آدرس Email عضو نيز قابل تغيير بوده و عضو هر زماني که بخواهد مي تواند با فشار کليد ، آدرس Email خود را در سيستم امانت عوض کند.
  خلاصه وضعيت اماني

 در اين ناحيه نشان داده مي شود که عضو چند کتاب در امانت خود دارد (تعداد امانت)، چند کتاب را رزرو کرده (تعداد رزرو)و چند کتاب براي مطالعه در محل گرفته است (تعداد مطالعه). علاوه بر اينها براي  مراکزي که براي سرويسهاي امانت هزينه دريافت مي کنند، ميزان باقيمانده اعتبار ريالي عضو نير مشاهده مي شود.

 

   امانت

 با فشار دادن اين تکمه، کارت امانت عضو به نمايش در مي آيد. در پنجره کارت امانت، فهرست کتابهاي در امانت عضو با ذکر  جزئيات (تاريخ امانت، تاريخ برگشت تعيين شده  و ...) نشان داده مي شود.

 
   مطالعه

 با استفاده از اين تکمه مي توانيد ليست کتابهايي را که براي مطالعه در محل امانت گرفته ايد مشاهده کنيد و از زمان دقيق امانت و برگشت کتابها آگاه شويد. يکي از کاربردهاي اين امکان  براي عضوهاي حقوقي است که در اين حالت سرگروه مربوط به شخص حقوقي مي تواند از وضعيت و تعداد کتابهاي مطالعه در محل اعضاي زيرگروه خود مطلع شود.

 
  رزرو

 با فشار اين تکمه، کارت رزرو عضو به نمايش در مي آيد. در پنجره کارت رزرو، فهرست کتابهاي رزرو شده توسط عضو نشان داده مي شود. به اين ترتيب عضو خواهد توانست از وضعيت امانت کتابها آگاه شود و اگر چنانچه کتاب مورد نظر او به کتابخانه برگشته و نوبت او براي امانت رسيده باشد بتواند آن کتاب را به امانت بگيرد.

 
 قطع اتصال کاربر امانت

 براي اتصال يک کاربر ديگر به سيستم امانت بايد اين تکمه را فشار دهيد . با اين کار پنجره اي باز مي شود و مي پرسد آيا از قطع اتصال کاربر فعلي با سرور امانت مطمئن هستيد؟ که با تصويب اين پنجره وارد پنجره "اتصال به سيستم امانت " شده و مي توانيد مشخصات کاربر جديد را وارد کرده و متصل شويد.