کارت رزرو
 با فشار تکمه "رزرو"  ، کارت رزرو عضو در پنجره اي به شکل زير نشان داده مي شود:

 

 همانطور که مي بينيد، در اين پنجره، فهرست کتابهاي رزرو شده توسط عضو با جزئيات کامل نشان داده شده است. اطلاعات ارائه شده، دريچه ها و کليدهاي موجود در اين صفحه به شرح زير مي باشد:

 

 اطلاعات شخصي عضو:

در قسمت بالاي کارت رزرو، مشخصات عضوي که به سرور امانت متصل شده ديده مي شود. اطلاعاتي از قبيل نام، شماره عضويت، محدوده عضويت، کدميله اي عضو و ميزان اعتبار ريالي او به همراه نام مرکز ميزبان سرور امانت مواردي است که در اين قسمت نشان داده شده است.

 

 نوع رخداد

 با اين دريچه باز شونده، مي توانيد نوع کارت رزرو را تعيين کنيد. همانطور که ملاحظه مي کنيد، گزينه پيش فرض براي اين دريچه، گزينه  "اسناد آماده براي امانت" است و به اين معني است که از مجموعه کتابهاي رزرو شده عضو، آن مواردي که آماده براي امانت (برگشت داده شده به کتابخانه) است نشان داده مي شود.  اما اگر مي خواهيد تمام کتابهاي در رزرو خود را ببينيد بايد فلش سمت چپ اين دريچه را فشار دهيد تا گزينه هاي ديگر باز شود و سپس گزينه "تمام اسناد" را انتخاب کنيد. در اين حالت تمام اسناد رزرو شده اعم از آماده براي امانت و موارد ديگر به نمايش درمي آيد.

 مرتب شده  بر اساس

 در اين دريچه تعيين مي کنيد که فهرست اسناد نمايش داده شده، بر چه اساسي مرتب شوند. همانطور  که می بینید رخدادها بطور پیش فرض براساس تاریخ و به شکل نزولی مرتب شده است. یعنی اینکه آخرین (جدیدترین) رزروها در ابتدای لیست نمایش داده می شود اما بهرحال می توانید این ترتیب را براساس تاریخ  صعودی یا براساس عناوین اسناد مرتب کنید.

  تعيين محدوده تاريخي براي رزروها (فقط براي کارت رزرو کامل)

 در هنگام مشاهده کارت کامل رزرو، مي توانيد محدوده هاي تاريخي را به سيستم اعمال کنيد و به اين ترتيب فهرست را خلاصه تر و دقيق تر مشاهده کنيد. اين محدوديت به شرح زير است:

                    محدوده تاريخ رزرو  از   تا

  در اين قسمت مي توانيد تاريخ رزرو کتابها را محدود کنيد. يعني اينکه تنها کتابهايي نشان داده مي شوند که در محدوده تاريخي مورد نظر شما رزرو شده باشد.

 

 
 

پس از تعيين محدوده هاي تاريخي که در بالا توضيح داده شد، بايد تکمه "بازنمايي" را فشار دهيد تا کارت رزرو با شرايط تعيين شده شما به نمايش در آيد. به عبارت ديگر تا زماني که تکمه "بازنمايي" را فشار ندهيد، محدوده ها و شرايط تعيين شده اعمال نخواهد شد.

 
 

سندهاي مشابه نمايش داده شوند

وقتي از يک سند، چند نسخه در کتابخانه موجود باشد، در صورتي که هيچ کدام از نسخه ها موجود نباشد، عضو مي تواند تمام نسخه را يکجا رزرو کند. در اين حالت به شکل پيش فرض در کارت رزرو، تنها يکي از نسخه ها نشان داده مي شود. اما اگر مي خواهيد تمام نسخه هاي مشابه در ليست کتابهاي رزرو نشان داده شود بايد اين گزينه را تيک بزنيد.

 زيرگروه ها

هر شخص حقوقي عضو کتابخانه  شامل يک يا چند اعضاي حقيقي زير گروه مي باشد. در اين قسمت سرگروه مي تواند هم مجموع رزروهاي مربوط به سازمان خود را مشاهده کند و هم کارت رزرو هريک از اعضاي گروه خود را ملاحظه کند.

 
  وضعيت عضو

با فشار اين تکمه پنجره وضعيت عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند علاوه بر مشاهده خلاصه وضعيت امانت و رزرو خود،  مشخصات شخصي خود را ملاحظه و اصلاح کند.

 
  امانت

با فشار اين تکمه عضو مي تواند پنجره کارت امانت  خود را باز کرده و کتابهايي را که امانت گرفته مشاهده کند.

 

  مطالعه

با فشار اين تکمه، پنجره کارت مطالعه در محل براي عضو باز مي شود. در اين پنجره عضو مي تواند کتابهايي را که براي مطالعه در محل گرفته مشاهده کند.

 
  حذف رزرو

با فشار اين تکمه عضو مي تواند يک يا چند مورد از کتابهاي رزرو شده را از ليست کتابهاي رزرو شده حذف کند.

 
   قطع اتصال کاربر امانت

 براي اتصال يک کاربر ديگر به سيستم امانت بايد اين تکمه را فشار دهيد . با اين کار پنجره اي باز مي شود و مي پرسد آيا از قطع اتصال کاربر فعلي با سرور امانت مطمئن هستيد؟ که با تصويب اين پنجره وارد پنجره "اتصال به سيستم امانت " شده و مي توانيد مشخصات کاربر جديد را وارد کرده و متصل شويد.