سابقه جستجو
 

از زماني که يک کاربر شروع به جستجو مي کند ممکن است چند(ين) مورد جستجو را انجام داده و از هر جستجو مواردی را مشاهده کند. اين جستجوها و نتايج حاصل از آنها تا زماني که کاربر از نرم افزار خارج نشده در جايي ذخيره مي شود و کاربر هرگاه که بخواهد مي تواند به نتايج جستجوها و مشاهدات قبلي خود دست پيدا کند. براي اين کار کافي است روي گزينه "سابقه جستجو" کليک کنيد تا پنجره اي به شکل زير روي صفحه باز شود:

 

 
همانطور که مي بينيد، در اين پنجره فهرست جستجوها و مشاهدات قبلي به ترتيب زماني جستجو ديده مي شود. اطلاعات هر جستجو در سه سطر مشخص شده است:
  • عبارت جستجو: در اين ستون معلوم مي شود که چه عبارتي و در کدام مدخل (عنوان، نويسنده، ...)، جستجو شده است.
  • مراکز اطلاع رساني: در اين ستون مشخص مي شود که جستجو در کدام کتابخانه ها (مراکز اطلاع رساني) انجام شده است.
  • پايگاه ها: در اين جا انواع پايگاه هايي (کتاب، نشريات، مقالات، ...) که براي جستجو انتخاب شده نمايش داده مي شود.

در قسمت پایین اطلاعات جستجو، سابقه مشاهدات قبلی مربوط به هر مرکز نیز دیده می شود. در این قسمت هر نوع نتایجی که مشاهده شده اعم از درهمکرد همه مراکز، درهمکرد یک مرکز یا نتیجه یک پایگاه به ترتیب نشان داده شده است که با کلیک روی هر کدام می توانید مشاهدات قبلی خود را بازبینی کنید.

همانطور که در پنجره بالا (سابقه جستجو) مشاهده مي کنيد، در مقابل هر کدام از مراحل جستجوي قبلي تکمه "اصلاح جستجو" وجود دارد. با استفاده از اين امکان مي توانيد در جستجوي قبلي خود تغييراتي را اعمال کنيد و جستجوي جديدي را انجام دهيد. با فشار اين تکمه، پنجره جستجو با عبارتها و عملگرهاي احتمالي که قبلا" وارد کرده ايد باز شده و خواهيد توانست هر گونه تغييرات دلخواه خود را در آن اعمال کنيد و سپس جستجو را انجام دهيد.

 

اگر مي خواهيد نتايج بازيابي شده در جستجوهاي قبلي خود را ببينيد، کافي است تکمه "نتيجه جستجو" را که در مقابل هر مرحله از جستجوها قرار دارد فشار دهيد تا نتايج بازيابي شده در همان مرحله را ببينيد.